۲۵ دي ۱۳۹۶

اعلام گم شدن چمدان دلسی

اعلام مفقود شدن چمدان دلسی

لطفا به متن های تصویر توجه فرمائید.

  • در زمان گم شدن/مفقود شدن چمدان خود حتما به پلیس فرودگاه اطلاع دهید
  • در صورتی که به پلیس فرودگاه اطلاع ندهید انجام امور فوق تاثیر چندانی نخواهد داشت.