۱ خرداد ۱۳۹۷

تکنولوژی زیپ سکیور دلسی

تکنولوژی زیپ سکیور محصول دلسی پاریس در سال 2010 عرضه گردید و تحولی بزرگ در امنیت چمدان و جامه دان مسافرین در فرودگاه و هتل ها ایجاد نمود.

تکنولوژی زیپ سکیور محصول دلسی پاریس در سال 2010 عرضه گردید و تحولی بزرگ در امنیت چمدان و جامه دان مسافرین در فرودگاه و هتل ها ایجاد نمود.
زیب چمدان هایی که از تکنولوژی زیپ سکیور بهره‎مند هستند با اجسام نوک تیز باز نخواهد شد و چمدان شما در هتل و یا فرودگاه مورد دستبرد و سرقت قرار نخواد گرفت.قابل ذکر است که در نسل جدید این تکنولوژی که به زیپ سکیور 2 شناخته می شود ، ماشین زیپ و یا همان سر زیپ بصورت کامل با نسل قبل خود متفاوت است.جهت آشنایی بیشتر ویدئو مربوط به زیپ سکیور دلسی را مشاهده نمائید.